1. Cadrul geografic:

Comuna Șișești este situată în nord – estul județului Mehedinți, la 28 km depărtare de municipiul Drobeta Turnu Severin și de granița cu Serbia. Dispusă de-a lungul cursului mijlociu al râului Coșuștea, de la vest către est, la 44° si 46′ latitudine nordică și 22° și 51′ longitudine estică, ea ocupă o suprafață totală de 76 km . Amplasată la 20 km de hotarul cu județul Gorj și cu orașul Motru, are vecini comune mehedințene: la nord și est Floreștii și Broștenii, la sud Căzănești și Hușnicioara, iar la vest Malovăț si Ilovăț. Poziția geografică îi asigură comunei Șișești numai accesul la traficul rutier mehedințean. În componența comunei intră următoarele sate: Șișești – reședința comunei, Cărămidaru, Ciovârnășani, Cocorova, Crăguești și Noapteșa. Față de reședința comunei, satele sunt situate la distanțe cuprinse între 2,5 km (satul Ciovârnășani) și 14 km (satul Crăguești). Legătura comunei cu reședința județului este asigurată prin drumul național Târgu Jiu – Turnu Severin și drumul de interes local Ciovârnășani – Șișești, iar pe calea ferată, la o distanță de 28 km se află stația Turnu Severin. Șișeștiul este un sat de vrednici olari cu lăcașuri înflorind între murmur de ape coșuștene la miazăzi și răsfațându-și firea în freamătul amăgitoarelor dumbrăvi cu țărână mișcătoare din codrii gârdoieni de la miazănoapte. Așezată pe poalele Podișului Mehedinți, comuna Șișești are un relief preponderent deluros. Înălțimi odinioară despădurite, poartă și azi urmele unui intens proces de eroziune concretizat în ogașe și văi sterpe.

2. Academicianul Gheorghe IONESCU - Șișești

Gheorghe IONESCU – Șișești (născut 16 octombrie 1885, Șișeștii de Jos, județul Mehedinți – decedat 4 iunie 1967, Otopeni) a fost un agronom român, doctor în științe agricole al Universității din Jena. A fost membru al Academiei Române. Gheorghe IONESCU – Șișești a fost un creator de școală în domeniul agronomiei întemeind, în anul 1927, Institutul de Cercetări Agronomice al României, institut pe care l-a condus până în 1948. De asemenea, a condus Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău între anii 1914-1919 și 1928 și a fost ministru al agriculturii de patru ori între anii 1931 – 1932, 1937, 1938, 1939 – 1940.
Gheorghe IONESCU – Șișești a fost fratele medicului Nicolae IONESCU – Șișești.

Societăți savante
Gheorghe IONESCU – Șișești a fost membru corespondent (1925) și membru titular (1936) al Academiei Române, ocupând și funcțiile de vicepreședinte al Academiei Române, între anii 1938-1939, 1940-1941 și 1959, și de președinte al Secției de Biologie și Științe Agricole a Academiei Române în 1955.
A fost, de asemenea, membru al mai multor academii de științe agricole: membru și vicepreședinte (1949) al Academiei de Agricultură din România, membru corespondent (1926) și ulterior membru de onoare (1938) al Academiei Cehoslovace de Agricultură, membru corespondent al Academiei Unionale de Științe Agricole „V.I. Lenin” din Moscova (1957).

Ordine și decorații
Gheorghe IONESCU – Șișești a fost decorat cu următoarele ordine și medalii române și franceze:
– Ordinul Coroana României în grad de comandor (1922),
– Ordinul Steaua României clasa I (1938),
– Legiunea de onoare în grad de mare ofițer acordată de Republica Franceză în 1930,
– Ordre du Mérite agricole (fr) în grad de comandor acordat de Republica Franceză în 1924.

Sari la conținut