Sănătatea și asistența socială

Pe raza comunei funcționează:

 • Un cămin pentru persoane vârstnice ,,Sfânta Maria Șișești” din satul Ciovârnășani, unde sunt asigurate serviciile pentru un număr de 28 persoane vârstnice, cu perspective de creștere a numărului de locuri.
 • Un dispensar medical cu un cabinet medical individual unde își desfășoară activitatea un medic de familie, la care sunt înscriși pacienți;
 • O farmacie;
 • Un punct sanitar veterinar cu 1 medic veterinar și 1 tehnician veterinar.

În cadrul punctului sanitar veterinar, funcționează un cabinet veterinar cu un medic.
Primăria nu dispune de un serviciu autorizat de asistență socială, serviciile fiind nespecializate.
Prestațiile sociale acordate de primărie sunt ajutorul social, ajutorul de deces, alocația familială complementară și de susținere pentru familia monoparentală, ajutor pentru încălzire.
În ceea ce privește asistența socială, în anul 2020 multe familii au primit ajutor social în baza Legii Venitului Minim Garantat.
În comună există aproximativ 400 de persoane cu dizabilități, din care 43 persoane cu handicap grav, dar nu și structuri pentru asistența acestora. Aceste persoane beneficiază de asistent personal sau de indemnizație.

Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

Sănătate

 • Existența și buna funcționare a cabinetului individual de medicină de familie în cadrul Dispensarului Uman;
 • Starea bună a construcției care găzduiește cabinetele medicale și farmacia;
 • Dotarea suficientă și la standarde a cabinetelor medicale;
 • Toți locuitorii sunt înscriși la un medic de familie.
 • Profesionalismul medicilor de familie;
 • Existența unei farmacii în centrul comunei;
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei pentru perioada 2020-2024, se suprapune cu programarea financiară 2020-2024, ceea ce permite corelarea dintre măsurile propuse în document, cu obiectivele naționale din domeniul sănătății.

Asistența socială

 • Pondere medie a populației cu nevoi de asistare;
 • Informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat;
 • Administrația locală asigură servicii pentru protecția socială.

 

Sănătate

 • Lipsa asistenților medicali comunitari;
 • Lipsa unui Centru de sănătate;
 • Lipsa unui cabinet stomatologic.

Asistența socială

 • Personal insuficient angajat în structurile de resort ale administrației publice locale;
 • Existența unu număr relative mare de persoane vârstnice cu venituri mici
 • Insuficientă implicare a societății civile;
 • Percepere denaturată a scopului asistenței sociale, din partea populației;
 • Inexistența unor servicii adresate persoanelor vârstnice sau/și cu dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ centre de zi și centre de primire);
 • Lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor pentru vârstnici;
 • Lipsa unei cantine sociale;
 • Lipsa locuințelor sociale pentru persoane sărace/ familii tinere care nu au posibilități financiare pentru achiziționarea de locuințe;
 • Lipsa unui centru social (azil) pentru persoane vârstnice aflate în situații care nu le permit să-și asigure serviciile de îngrijire personală și a locuinței;
 • Lipsa unui Centru Multifuncțional în care să fie organizate servicii/ activități pentru diferite categorii de persoane defavorizate.

Oportunități

Constrângeri

Sănătate

 • Linii de finanțare externe și includerea unei linii de buget local în vederea cofinanțării eventualelor aplicații, acțiuni/activități.

Asistența socială

 • Existența la nivel național, de programe consistente destinate asistenței sociale;
 • Dezvoltarea economică a comunei, va permite îmbunătățirea nivelului finanțărilor care vor putea fi atrase la nivel local;
 • Posibilitatea înființării unor structuri ale economiei sociale;
 • Posibilitatea înființării unui magazin economat;

Sănătate

 • Costuri ridicate ale serviciilor medicale;
 • Legislație fluctuantă în domeniu;

Asistența socială

 • Costurile ridicate pot genera dificultăți în dotarea diverselor obiective de asistență socială care se doresc a fi înființate;
 • Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă
Sari la conținut