Proiecte în curs

 1. Modernizarea infrastructurii de transport în comuna Șișești, județul Mehedinți;
 2. Achiziția de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației necesare desfășurării activității didactice în mediu online pentru a se asigura în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021 la nivelul UAT Șișești;
 3. „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Șișești”;
 4. Soluții comune pentru gestionarea eficientă a riscurilor RORS-286;
 5. Construire cabinet medical familial și locuință de serviciu;
 6. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Șișești, județul Mehedinți;
 7. Construcție nouă și dotare așezământ cultural din sat Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți;
 8. Înființare rețea inteligentă de distribuție a  gazelor în comuna Șișești, județul Mehedinți;
 9. Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți.

Proiecte finalizate

 1. Modernizare drum de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți;
 2. Modernizare drum de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți – etapa a 2-a;
 3. Iluminat public pentru comuna Șișești, județul Mehedinți;
 4. Ceramica – meșteșug și tradiție;
 5. Colectare selectivă a deșeurilor la nivelul UE;
 6. Eficiența în gestionarea situațiilor de urgență.
Sari la conținut